Algemene voorwaarden Yogaheart

* Inschrijvingen worden gedaan door middel van het online inschrijfformulier. 

* Bankgegevens worden in het automatische incassoformulier ingevuld.

* De tarieven voor het abonnement worden maandelijks per automatische incasso geïnd, op de 1e dag van de maand.

* Je schrijft je in voor een vaste les per week. Het is je eigen verantwoordelijkheid om aanwezig te zijn. Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk.

* Ga je voor langere tijd weg? Dan is het mogelijk je abonnement vanaf 2 maanden afwezigheid te pauzeren.

* Bij ziekte of uitval van de docent zal een vervangend docent de les overnemen of zal de les vervallen. Deze les mag worden ingehaald.

* Yogaheart hanteert een opzegtermijn van 1 maand, aangaande op de 1ste van de maand. Opzegging dient plaats te vinden door een e-mail te schrijven naar liza@yogaheart.nl.

* Disclaimer: Yogaheart stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor materiële en/of letselschade ontstaan tijdens, voor of na de yogales. Het kopiëren van informatie te vinden op de website www.yogaheart.nl is uitdrukkelijk alleen toegestaan na schriftelijk akkoord van Yogaheart. Ondanks dat maximale zorg is verleend aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid worden ingestaan. Yogaheart aanvaardt hier dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid. 

* Yogaheart verzamelt en bewaart persoonsgegevens volgens de huidige wet en regelgeving (AVG). Persoonsgegevens worden nooit met andere partijen gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Zodra een klant zich aanmeldt worden alleen de door de klant verstrekte gegevens bewaard in het kader van de gevraagde dienst. Doordat een klant zich aanmeldt bij Yogaheart gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden van Yogaheart. Yogaheart gebruikt passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Mocht er, ondanks deze beveiligingsmaatregelen, een datalek plaatsvinden, dan melden wij deze binnen 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar is voor de personen van wie de gegevens zijn verzameld.Het is jouw recht om inzage te verkrijgen in je persoonsgegevens en deze te corrigeren of te verwijderen.

*Yogaheart houdt met Cookies het aantal bezoekers bij op de website www.yogaheart.nl

 

Volg yoga in Amersfoort: Yogastudio Yogaheart